Přechody stránek

30.10.2010 17:27

 Z dolního levého rohu do horního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=20)">

Z horního levého do dolního pravého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=19)">

Z dolního pravého rohu do horního levého


<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=17)">

Z horního pravého rohu do dolního levého

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=18)">

Zrnitý přechod

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=12)">

Z boků doprostřed


<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=13)">

Ze spoda nahoru

<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=15)">

Z prostředka nahoru i dolu


<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=16)">

Z prostředka na levo i napravo


<meta http-equiv="Page-Enter" content="revealtrans(duration=2,transition=14)">